• O świadectwach energetycznych
 • O nas
 • Blog
 • Kontakt
 • Zamów świadectwoZamów świadectwo

Opublikowano 9 Października 2023

Świadectwo energetyczne - czy jest obowiązkowe?

Świadectwo charakterystyki energetycznej, znane również jako certyfikat energetyczny, to dokument, który odgrywa istotnąrolę w sektorze budowlanym. Ale czy świadectwo energetyczne jest obowiązkowe dla każdego budynkuu? W tym artykule przyjrzymy się znaczeniu świadectwaenergetycznego, zgodnie z polskim prawem budowlanym, oraz temu, kiedy i dlaczego możebyć ono wymagane.

Świadectwo energetyczne - czy jest obowiązkowe?

Świadectwo charakterystyki energetycznej - prawo budowlane

Obowiązek posiadania w określonych sytuacjach świadectwa charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku wynika z obowiązujących przepisów i prawa budowlanego. W dniu 28 kwietnia 2023 roku weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków.

Sprzedaż i wynajem nieruchomości

Właściciel ma obowiązekprzekazaćświadectwo nabywcy lub najemcy w momencie, gdy budynek, część budynku (mieszkanie) lub lokal użytkowybędzie wynajmowany, lub podlegałsprzedaży.Notariusz odnotowuje w akcie notarialnym przekazanie nabywcy świadectwa.Świadectwocharakterystyki energetycznej możnaotrzymać w formie papierowej lub elektronicznej.

Pamiętaj! Od 28.04.2023 w przypadku, gdy dla budynku lub części budynku zostałosporządzoneświadectwo charakterystyki energetycznej, w ogłoszeniu lub reklamie, które dotycząsprzedaży, najmu budynku lub jego częścinależypodawać:

 • wskaźniki rocznego zapotrzebowania na energięużytkową,energiękońcową,nieodnawialnąenergiępierwotną,
 • udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energiękońcową,
 • jednostkowąwielkość emisji CO2.

Zakończenie budowy i uzyskanie pozwolenie na użytkowanie budynku

Z dniem 28 kwietnia 2023 weszła w życie także część zmienionych przepisów ustawy Prawo Budowlane w kwestii świadectw charakterystyki energetycznej. Od tej pory inwestor jest zobowiązany załączyć świadectwo energetyczne do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie budynku. Z obowiązku tego wyłączone są domy o powierzchni zabudowy do 70 m2 budowane dla zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych oraz budynki mieszkalne, przeznaczone do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku. Natomiast przy ich sprzedaży lub najmie świadectwo lub kopię świadectwa należy przekazać odpowiednio nabywcy, lub najemcy.

Co grozi za brak świadectwa charakterystyki energetycznej?

Za brak świadectwa dla budynku lub lokalu dla, którego jest ono wymagane, grozi kara grzywny. Podczas sprzedaży nieruchomości notariusz pouczy nas o obowiązku jego przekazania oraz o karze grzywny za niewykonanie tego obowiązku (zostanie to zapisane w akcie notarialnym). Ustawa nie określa górnej granicy grzywny. Szacuje się, że w zależności od przypadku może wynieść nawet kilka tysięcy.

Wygaśnięcie ważności świadectwa, przebudowa lub remont nieruchomości

Świadectwo jest ważne przez okres 10 lat. Natomiast straci ono swoją ważność przed upływem tego terminu, jeżeli zostaną przeprowadzone prace, w wyniku, których ulegnie zmianie charakterystyka energetyczna budynku lub części budynku. Mowa tutaj m.in. o dociepleniu budynku, wymianie okien, zmianie wymiarów okien, wymianie źródła ciepła czy instalacji dodatkowego źródła ciepła.

Dofinansowanie takie jak Moje Ciepło

Program „ Moje Ciepło” pozwala na uzyskanie dotacji na zakup i montaż pomp ciepła dla budynków jednorodzinnych. Aby móc skorzystać z dofinansowania konieczne jest załączenie do wniosku świadectwa charakterystyki energetycznej.

Najczęściej zadawane pytania na temat świadectw energetycznych

Kiedy potrzebne jest świadectwo energetyczne? Czy dla każdego istniejącego budynku lub części budynku (np. mieszkanie/ lokal użytkowy) należy sporządzić świadectwo charakterystyki energetycznej?

Wiele osób poszukuje odpowiedzi na pytanie o to, kiedy potrzebne jest świadectwo energetyczne. Świadectwo charakterystyki energetycznej należy sporządzić dla istniejącego budynku lub części budynku, dopiero gdy będziemy chcieli go sprzedać lub wynająć.

Świadectwo nie jest wymagane dla budynków:

 1. zabytkowych
 2. używane, jako miejsce kultu i do działalności religijnej,
 3. przemysłowe oraz gospodarcze niewyposażone w instalacje zużywające energię, (z wyłączeniem instalacji oświetlenia)
 4. mieszkalne, przeznaczone do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku,
 5. wolnostojące o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2,
 6. gospodarstw rolnych spełniających zapisy ustawy

Czy muszę posiadać oryginał świadectwa w formie papierowej?

Nie. Od 28 kwietnia 2023 r. świadectwo można otrzymać w formie papierowej lub elektronicznej.

W obu przypadkach świadectwo powinno zawierać numer nadany w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków. W przypadku formy elektronicznej do podpisu świadectwa można użyć profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego osoby uprawnionej do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej.

Podsumowanie

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest obowiązkowe w wielu przypadkach, głównie dotyczących nowych budynków mieszkalnych, modernizacji istniejących budynków oraz lokali i domów podlegających sprzedaży lub wynajmowi. Jest to ważne narzędzie w promowaniu efektywności energetycznej i przyczynianiu się do ochrony środowiska. Dlatego warto zrozumieć, kiedy i dlaczego może być wymagane świadectwo energetyczne i działać zgodnie z obowiązującymi przepisami i prawem budowlanym.

Jeżeli nie posiadasz dokumentacji technicznej dla swojego mieszkania zwróć się z prośbą do zarządcy obiektu o jej udostępnienie wraz ze wszystkimi niezbędnymi informacjami.

Zarządca ma obowiązek przekazać Ci nieodpłatnie wszelkie niezbędne dokumenty w 14 dni!

Pobierz wzór wniosku do administracji
Źródła:

© 2023 Raport Energetyczny. All rights reserved.