• O świadectwach energetycznych
 • O nas
 • Blog
 • Kontakt
 • Zamów świadectwoZamów świadectwo

Opublikowano 14 Września 2023

Kto wystawia świadectwo energetyczne?

Ciekawi Cię, kto może wystawić świadectwo charakterystyki energetycznej? Dzięki temu dokumentowi można oszacować i ograniczyć koszty związane ze zużyciem energii danego budynku. Dowiedzmy się zatem, kto wystawia świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, jakich uprawnień potrzebuje i jak wybrać odpowiednią osobę lub instytucję do wystawiania świadectwa energetycznego.

Kto wystawia świadectwo energetyczne?

Czym jest świadectwo energetyczne budynku i kto potrzebuje tego dokumentu?

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku to oficjalny dokument, który zawiera informacje dotyczące zużycia energii przez dany budynek. Świadectwo energetyczne jest obowiązkowe w wielu krajach, w tym także w Polsce, i służy do oceny efektywności energetycznej danego obiektu. Dzięki temu dokumentowi można poznać informacje na temat potrzeb energetycznych budynku, takich jak zużycie energii potrzebnej do ogrzewania, chłodzenia i podgrzewania wody użytkowej. Dla potencjalnych nabywców nieruchomości jest to niezwykle istotne, ponieważ pozwala to oszacować koszty eksploatacji budynku.

Obowiązek przygotowania świadectwa leży po stronie właściciela nieruchomości po zakończeniu budowy, przeznaczonej na sprzedaż lub wynajem. W przeciwnym wypadku prawo przewiduje kary za brak tego dokumentu. Ustawa nie określa górnej granicy kary. W przypadku sprzedaży lub wynajmu należy sporządzić świadectwo energetyczne, a następnie dostarczyć je kupującemu/wynajmującemu w ciągu 14 dni od momentu podpisania umowy notarialnej. A co w przypadku, gdy świadectwo energetyczne od właściciela nie zostanie dostarczone kupującemu/wynajmującemu nieruchomość? Kto musi zamówić świadectwo energetyczne? Przygotowanie świadectwa energetycznego można zamówić u audytora na koszt właściciela w ciągu kolejnych 12 miesięcy od chwili podpisania umowy. Obowiązkowe świadectwo energetyczne jest potrzebne potencjalnym nabywcom nieruchomości, ponieważ pozwala im oszacować roczne koszty eksploatacji budynku.

Kto sporządza świadectwo charakterystyki energetycznej?

W Polsce obowiązek sporządzenia świadectwa spoczywa na osobach posiadających wpis do wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. Wykaz osób uprawnionych można sprawdzić pod niżej wskazanym linkiem: https://rejestrcheb.mrit.gov.pl/rejestr-uprawnionych.Wykaz ten pozwala na sprawdzenie, czy dana osoba, czyli audytor energetyczny jest wpisany do wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw.

Kto może uzyskać wpis do rejestru?

Aby móc ubiegać się o wpis do rejestru osób, które mogą wystawić świadectwo energetyczne, trzeba spełnić kilka warunków formalnych. Przede wszystkim należy mieć pełną zdolność do czynności prawnych - nie można być skazanym prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe. Ponadto audytor energetyczny musi posiadać odpowiednie wykształcenie, czyli ukończyć studia wyższe i uzyskać tytuł:

 • zawodowego inżyniera,
 • inżyniera architekta,
 • inżyniera architekta krajobrazu,
 • inżyniera pożarnictwa,
 • magistra inżyniera architekta,
 • magistra inżyniera architekta krajobrazu,
 • magistra inżyniera pożarnictwa,
 • magistra inżyniera.

Kto wystawia świadectwo charakterystyki energetycznej budynku poza wyżej wymienionymi? Każda osoba wpisana do rejestru, która ukończyła studia wyższe inne niż wymienione powyżej oraz studia podyplomowe, których program uwzględnia zagadnienia związane z charakterystyką energetyczną budynków, wykonywaniem audytów energetycznych budynków, budownictwem energooszczędnym i odnawialnymi źródłami energii. Świadectwo energetyczne budynku mogą wystawiać także osoby posiadające uprawnienia budowlane.

Kto może wydać świadectwo energetyczne? Ważna jest wiedza i doświadczenie

Przy sporządzaniu charakterystyki energetycznej budynku brane są pod uwagę różne czynniki. Ocenia się między innymi izolację termiczną budynku, rodzaj i wydajność systemów grzewczych i chłodniczych, dostęp do wentylacji oraz efektywność systemów oświetleniowych. Wszystkie te elementy mają wpływ na ogólny bilans energetyczny budynku i określają ilość energii potrzebnej do zapewnienia komfortu dla jego użytkowników. Dlatego ważne jest by osoba sporządzająca świadectwo miała odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Tylko wtedy będzie w stanie dokonać prawidłowej analizy otrzymanych danych. Warto również podkreślić, że świadectwo charakterystyki energetycznej może zawierać zalecenia dotyczące poprawy efektywności energetycznej budynku. Mogą to być sugestie dotyczące modernizacji instalacji, poprawy izolacji czy zmiany na bardziej energooszczędne systemy oświetleniowe. Warto skorzystać z takich zaleceń, ponieważ mogą one przyczynić się do obniżenia kosztów eksploatacji budynku oraz zmniejszenia jego zużycia energii.

Kto wykonuje charakterystykę energetyczną budynku - podsumowanie

Podsumowując, do wystawienia świadectwa charakterystyki energetycznej potrzebne są odpowiednie uprawnienia. Przy wyborze wykonawcy, który może wystawić świadectwo energetyczne budynku, warto zwrócić uwagę na jego referencje i doświadczenie. Analiza charakterystyki energetycznej obejmuje wiele czynników, a wyniki mogą zawierać zalecenia dotyczące poprawy efektywności energetycznej budynku. Warto zadbać o to, aby świadectwo energetyczne zostało prawidłowo wystawione przez specjalistę posiadającego odpowiednie kwalifikacje.

Jeżeli nie posiadasz dokumentacji technicznej dla swojego mieszkania zwróć się z prośbą do zarządcy obiektu o jej udostępnienie wraz ze wszystkimi niezbędnymi informacjami.

Zarządca ma obowiązek przekazać Ci nieodpłatnie wszelkie niezbędne dokumenty w 14 dni!

Pobierz wzór wniosku do administracji
Źródła:

© 2023 Raport Energetyczny. All rights reserved.