• O świadectwach energetycznych
 • O nas
 • Blog
 • Kontakt
 • Zamów świadectwoZamów świadectwo

Opublikowano 14 Września 2023

Wzór świadectwa energetycznego budynku

Z końcem kwietnia br. weszły w życie nowe przepisy dotyczące charakterystyki energetycznej budynków. Dlatego też wiele osób zastanawia się, czy świadectwo charakterystyki energetycznej jest obowiązkowe. Odpowiedź brzmi: tak. W wyniku wprowadzonych zmian podczas sprzedaży lub wynajmu lokalu niezbędne jest posiadanie świadectwa charakterystyki energetycznej. Ustawa ściśle określa, kto wystawia świadectwo energetyczne oraz dokładnie opisuje zawartość tego dokumentu. Stanowi także, że brak świadectwa charakterystyki energetycznej grozi grzywną dla właścicieli budynku w wysokości ustalanej indywidualnie dla każdej nieruchomości.

Wzór świadectwa energetycznego budynku

Jak pozyskać wzór świadectwa charakterystyki energetycznej?

Wzór świadectwa energetycznego stanowi załącznik do rozporządzenia ministra w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej. Można go także pobrać ze strony rządowej www.gov.pl

Co zawiera świadectwo charakterystyki energetycznej?

Certyfikat energetyczny składa się z kilku istotnych elementów, które pomagają nam zrozumieć, jakie są parametry danego lokalu. Na podstawie tych danych przeprowadzane są szczegółowe obliczenia zgodne z metodologią, a także projektowana jest charakterystyka energetyczna budynku, która pozwala wprowadzić pewne modernizacje, które mają na celu zwiększyć wydajność energetyczną budynku.

Wzór świadectwa energetycznego budynku zawiera następujące sekcje:

 1. Oceniana część budynku – czyli informacje ogólne. Ta sekcja zawiera podstawowe informacje, takie jak rodzaj i adres budynku/lokalu, dane właściciela, datę sporządzenia świadectwa, metodę wyznaczania charakterystyki energetycznej, powierzchnię budynku.
 2. Data ważności certyfikatu energetycznego.
 3. Ocena charakterystyki energetycznej budynku. Sekcja ta zawiera wskaźniki charakterystyki energetycznej, które stanowią wynik przeprowadzonych obliczeń. W tej części znajduje się także graficzne przedstawienie tego, ile energii zużywa budynek.
 4. Obliczeniowa roczna ilość zużytego nośnika energii. W tym dziale uzyskujemy informację, ile energii zużywa budynek/lokal na potrzeby ogrzewania, przygotowania ciepłej wody użytkowej, chłodzenia czy też oświetlenia.
 5. Podstawowe parametry techniczne budynku lub części budynku. Możemy tu znaleźć informację, jaka jest kubatura oraz konstrukcja budynku. W świadectwie energetycznym powinny zostać zawarte także informacje o rodzaju systemu ogrzewania, przygotowania ciepłej wody użytkowej, wentylacji, systemu chłodzenia i oświetlenia.
 6. Przedostatnią sekcję stanowią szczegółowe wyniki przeprowadzonych obliczeń.
 7. Na końcu świadectwa energetycznego znajdują się zalecenia audytora dotyczące opłacalnej ekonomicznie i wykonalnej technicznie poprawy charakterystyki energetycznej. Dla przykładu audytor może zalecić docieplenie ścian styropianem.

Świadectwa energetyczne - o czym należy pamiętać?

Każde świadectwo charakterystyki energetycznej powinno posiadać numer wygenerowany przez centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków oraz zostać podpisane przez osobę znajdującą się w rejestrze osób uprawnionych do wystawiania świadectw charakterystyki energetycznej. Jest to warunek konieczny, aby certyfikat energetyczny był ważny w świetle prawa.

Podsumowanie:

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest obecnie wymagane podczas sprzedaży i wynajmie lokalu. Należy pamiętać, że dokument ten powinien zostać sporządzony przez osobę do tego uprawnioną i być zgodny z oficjalnym wzorem. Certyfikaty niezgodne z wytycznymi Rozporządzenia Ministra uznaje się za nieważne.

Jeżeli nie posiadasz dokumentacji technicznej dla swojego mieszkania zwróć się z prośbą do zarządcy obiektu o jej udostępnienie wraz ze wszystkimi niezbędnymi informacjami.

Zarządca ma obowiązek przekazać Ci nieodpłatnie wszelkie niezbędne dokumenty w 14 dni!

Pobierz wzór wniosku do administracji
Źródła:

© 2023 Raport Energetyczny. All rights reserved.